Kompletní servis v oblasti mezinárodní přepravy - přeprava, celní odbavení, dokumentace, balení a skladování, pojištění, monitoring, poradenské služby a ještě něco navíc.


Přeprava lidských ostatků

K smutným událostem dochází nejen doma, ale i v zahraničí a naše firma zajišťuje také přepravu lidských ostatků podle mezinárodní Dohody o převozu těl zemřelých i leteckou přepravu urny. Veškeré činnosti a organizace přepravy do země původního domova zemřelého jsou zajištěny tak, aby vše proběhlo s co největší pietou. Podklady pro převoz těla pomáhá zajišťovat podle situace pojišťovna, česká pohřební služba, cestovní kancelář nebo zastupitelský úřad České republiky. Kontaktujte nás, pomůžeme vám zajistit bezpečný převoz.

Transport rakve se řídí mezinárodními úmluvami

Pokud dojde k úmrtí na území státu, který není vázán příslušnými mezinárodními smlouvami, je pro převoz na území České republiky nebo převoz rakve přes její území nutné, aby zastupitelský úřad České republiky v zahraničí vystavil průvodní list obsahující souhlas s přepravou pozůstatků. V Česku pro přepravu lidských ostatků do zahraničí vydávají průvodní list Krajské hygienické stanice.

Doklady pro vystavení průvodního listu zemřelého

  • Úmrtní list
  • Úřední potvrzení, že ze zdravotního hlediska nejsou proti přepravě žádné výhrady
  • Potvrzení, že tělo bylo uloženo do rakve dle mezinárodních přepisů
  • Případně doklady zemřelého

Letecká přeprava urny s popelem zemřelého

Přeprava lidských ostatků je specializovaná služba, která souvisí s plněním mezinárodních pravidel převozu. Naše firma při leteckém transportu rakve se zemřelým spolupracuje s organizátorem převozu a nabízí pomoc například při celním odbavení. Zajišťujeme i leteckou přepravu urny s popelem zemřelého. K této zásilce je nutné předložit úmrtní list a doklad o zpopelnění. Obraťte se na nás i v případě smutných událostí. Vše zařídíme s pietou.